NYHETERNA FRÅN GIOVANNI RANA

Håll dig uppdaterad angående nyheterna från Rana

newsletter.privacy.text2

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
newsletter.recaptcha.required

De markerade fälten är obligatoriska

Policy NYHETSBREV

I enlighet med artikel 13 i Lagdekret nr 196/2003 (Italienska Integritetspolicyen) och artikel 13 i EU-förordningen 2016/679 informerar vi dig om att dina personuppgifter, som fritt getts av dig, kommer att behandlas av Pastificio Rana S.p.A., huvudsakligen av datamedier och med enda syfte att följa upp din begäran om att prenumerera på vårt automatiserade nyhetsbrev med reklammaterial. Vi påminner dig om att du alltid kommer att ha möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, men icke-beviljande av dessa kommer inte att tillåta oss att uppfylla vad som begärts och följaktligen kan vi inte utföra din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Om du bestämmer dig för att ge oss dina uppgifter, informerar vi dig om att dessa kommer att behandlas enbart personal som är godkänd av Pastificio Rana S.p.A. - datakontrollant - och ska lagras enbart den tid som krävs för att fullfölja de ovan angivna ändamålen. Under inga omständigheter kommer dina data att spridas men de kan meddelas till tredje part till vilka Pastificio Rana S.p.A. vänder sig enbart och uteslutande för att garantera ett korrekt eftersträvande av ovannämnda ändamål. Vi påminner dig slutligen om att, i enlighet med artikel 7 i Lagdekret nr 196/2003, liksom artiklarna 15 till 21 i EU-förordningen 679/2016 har du rätt att få bekräftelse på förekomsten eller ej av uppgifter om dig, att få en uppgift om ursprunget, syftet med och metoderna för behandling, uppdatering, korrigering, dataintegration och radering av dessa om de behandlas i strid med lagen eller om någon av anledningarna i artikel 17 i EU-förordningen 2016/679 existerar. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta Datakontrollanten genom att skriva till Pastificio Rana S.p.A. med huvudkontor i Via Antonio Pacinotti, 25 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) eller genom att skicka ett mail till privacy@rana.it.