INTEGRITETSPOLICY

HÄNVISNINGAR TILL LAGSTIFTNINGAR

  • Direktiv 2002/58/EC – rörande “personuppgiftsbehandling och privatlivsskydd inom elektronisk kommunikation”.
  • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“General Data Protection Regulation”).

DATAKONTROLLANTEN

Efter besök på denna webbplats kan uppgifter om identifierade eller identifierbara personer behandlas. ”Kontrollanten” för deras uppgiftsbehandling är Pastificio Rana S.p.A., som har sitt säte i S.Giovanni Lupatoto (Verona - Italien), via Pacinotti nr 25, 37057.

UPPGIFTERNAS BEHANDLINGSPLATS

De behandlingar som är kopplade till webbtjänsterna på denna webbplats äger rum vid det tidigare nämnda huvudkontoret för Pastificio Rana S.p.A. och hanteras endast av teknisk personal hos Byrån som ansvarar för behandlingen eller av eventuella Utnämnda personer som ansvarar för tillfällig underhållsverksamhet.

TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Navigeringsdata
IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats förvärvar under sin normala drift vissa personuppgifter, vars överföring är implicit vid användningen av Internet-kommunikationsprotokoll.
Detta är information som inte samlas in för att avsiktligt kopplas till identifierade berörda parter, men som genom sin natur kan göra det möjligt att identifiera användaren genom bearbetning och associering med uppgifter som innehas av tredje part.
Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på datorerna som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i URI-notationen (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, begärans klockslag, metoden som används för att skicka in begäran till servern, storleken på den erhållna filen, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern (framgång, fel m.m.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens datormiljö.
Dessa data används endast för att erhålla anonyma statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion och de raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna må användas för att fastställa ansvaret vid hypotetiska IT-brott mot webbplatsen. Med undantag av denna händelse, förblir för närvarande inte uppgifterna angående webbkontakterna längre än sju dagar.

Data som lämnats frivilligt av användaren
Det valfria, uttryckliga och frivilliga tillhandahållandet av personuppgifter av användaren i registreringsformulären på denna webbplats innebär det efterföljande förvärvet av data tillhandahållna av avsändaren, nödvändiga för utförande av den begärda tjänsten. Särskild sammanfattningsinformation kommer gradvis att rapporteras eller visas på webbplatsens sidor tillägnade särskilda tjänster på begäran.

Anonymiserade uppgifter och  Aggregerade uppgifter
Anonymisering är den process, som omvandlar personuppgifter till anonymiserade uppgifter, så att de inte identifierar dig eller någon annan, och inte tillåter att du, eller någon annan person, kan identifieras genom deras kombination med andra uppgifter. Aggregerade uppgifter kan härröra från dina personuppgifter, men de betraktas inte som personuppgifter i lagen, eftersom dessa uppgifter inte avslöjar din identitet, varken direkt eller indirekt. 

COOKIES

 

En cookie är en liten fil, som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du väl get ditt samtycke, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafiken eller låter dig veta när du besöker en särskild webbplats. Cookies gör att webbapplikationer kan svara dig som individ. Webbapplikationen  kan skräddarsy sina ingrepp till dina behov, gillanden och ogillanden genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser. Vi använder trafikloggcookies för att identifiera de sidor som används. Detta hjälper oss att analysera uppgifter om hemsidetrafik och förbättra vår webbplats för att anpassa den till kundens behov. Vi använder denna information endast för statistisk analys och raderar sen uppgifterna från systemet.

Google Analytics
Denna webbplats använder även Google Analytics, en webbanalystjänst, som tillhandahålles av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa till att analysera hur besökare använder webbplatsen. Information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras och lagras av Google på servrar i USA och Google kommer att använda denna information för att bedöma din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss, samt tillhandahålla andra tjänster, som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning, men kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter, som Google har lagrat. För ytterligare information om Google Analytics besök:

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
För att välja bort Google Analytics, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? 

 

Tabellen nedan visar i detalj de cookies som för närvarande finns på webbplatsen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

COOKIE-NAMN
            (es: _umtz; phpsessid, etc.)
TYP BESKRIVNING COOKIE
    
AWSALB Teknisk Teknisk cookie från systemarkitekturen
_ga Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att skilja användare åt genom att tilldela var och en av dem ett slumpmässigt genererat nummer som en identifierare. Den används för att beräkna antalet sidbesökare, sessioner och data för att kunna producera anonymiserade statistiska analysrapporter.
_gat Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att påskynda begäran av tillträde.
__gid Analytisk tredje part-cookie Den här cookien är associerad med Google Analytics och används för att skilja användare åt genom att tilldela var och en av dem ett slumpmässigt genererat nummer som en identifierare. Den används för att beräkna antalet sidbesökare, sessioner och data för att kunna producera anonymiserade statistiska analysrapporter.
cb-enabled Navigation Det kommer ihåg om användarna accepterar cookies

Utöver de cookies, som visas ovan, använder denna webbplats cookies, som är rigoröst funktionella för webbplatsen och för andra sessionsbaserade cookies (de cookies, som inte lagras permanent på användarens dator och som försvinner när webbläsaren stängs). Användning av dessa är strängt begränsad.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar för åtkomst till andra webbplatser, till exempel sociala nätverk som Facebook, Instagram, YouTube. Genom att klicka på de särskilda länkarna kan du till exempel dela våra innehåll. Vi informerar dig om att Datakontrollanten inte kontrollerar cookies eller annan övervakningsteknik på de webbplatser som inte tillämpar denna Policy.

HOW TO CONTROL AND MANAGE COOKIES

Om du inte vill motta cookies kan du ställa in din webbläsare så att den begränsar eller spärrar dem. Alla moderna webbläsare tillåter att du ändrar dina cookie-inställningar, vanligtvis i din webbläsares “options” eller “preferences” meny.
Om du avaktiverar cookies kan det hända att du inte kan använda alla de interaktiva egenskaperna på vår webbplats. 
Här aktiverar och avaktiverar du cookies i din webbläsare.
Denna information kan variera beroende på webbläsarens uppdateringar. 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari (iPhone, iPad, iPod touch): https://support.apple.com/it-it/HT201265 

LINKS TO OTHER WEBSITES
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Dock, när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du tänka på att vi inte längre har någon kontroll över den  andra webbplatsen. Vi kan därför inte ta något ansvar för skydd och privacy rörande eventuell information, som du tillhandahåller medan du besöker dessa webbplatser och dessa webbplatser regleras inte av detta privacymeddelande. Du bör vara försiktig och kontrollera det privacymeddelande, som tillämpas på den aktuella webbplatsen. 

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION
Du kan välja att begränsa insamling och användning av dina personuppgifter. Till exempel, om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring, kan du ändra åsikt när som helst genom att skriva ett brev, eller ett e-postmeddelande till oss på privacy@rana.it
Vi kommer inte att sälja, sprida eller leasa dina personuppgifter till tredje part, såvida vi inte har ditt samtycke eller lagen kräver att vi gör det. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation om tredje parter, som vi tror att du kan tycka vara intressanta, om du pratar om för oss att du vill att vi gör detta. 
 

FRIVILLIGHET AV UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Personuppgifter behandlas, även med hjälp av automatiska verktyg, för den tid som absolut krävs för att uppnå de syften i vilka de samlades in. 
Särskilda säkerhetsmått observeras för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning av dem samt icke-auktoriserad åtkomst. Pastificio Rana S.p.A, har vidtagit alla lämpliga säkerhetsmått, inspirerade av huvudsakliga internationella standarder, och har vidtagit ytterligare säkerhetsmått för att minimera all risk rörande sekretess, tillgänglighet och integritet vad de insamlande och behandlade uppgifterna gäller. 

DELNING, MEDDELANDE OCH SPRIDNING AV UPPGIFTER

Uppgifterna som samlas in kan överföras eller meddelas till andra företag för aktiviteter som är strikt anslutna och medverkar till driften av tjänsten, såsom hantering av informationssystemet. De personuppgifter som tillhandahålls av användare som begär sändande av informativt material (broschyrer, informativt material, m.m.) används endast för att utföra den begärda tjänsten eller prestationen och meddelas endast till tredje parter om detta är nödvändigt för det ovannämnda ändamålet. Utöver dessa fall kommer personuppgifterna inte att avslöjas såvida det inte föreskrivs i avtal eller lag, eller om inte den berörda parten särskilt begär det.

I denna mening kan personuppgifterna överföras till tredje part, men endast och uteslutande om:

  1. det finns ett uttryckligt samtycke att dela data med tredje part;
  2. det finns behov av att dela information med tredje part för att tillhandahålla den begärda tjänsten;
  3. detta är nödvändigt för att uppfylla förfrågningar från den Rättsliga Myndigheten eller Myndighet för Allmän Säkerhet.

Ingen data som härrör från webbtjänsten sprids.

UITWISSELING, RÄTTIGHETER FÖR DE BERÖRDA

Angående behandling av förut nämnda uppgifter, i överensstämmelse med 15 et seq i EU-förordningen 2016/679, påminner vi dig om din rätt att få åtkomst till de personuppgifter som rör dig; rätt till korrigering (rättelse av oriktiga uppgifter eller integrering av desamma), rätt att få de personuppgifter raderade, som behandlats olagligt samt i de fall då ett av de skäl, som specificerats i artikel 17 I Eu-förordningen, existerar. Du har dessutom rätt att framställa  klagomål till en tillsynsmyndighet, om du anser att ovan nämnda rättigheter inte har beaktats.

Rätt till korrigering
Du kan uppdatera och ändra de personuppgifter, som finns hos oss, om de är felaktiga eller ofullständiga, genom att mejla oss på privacy@rana.it.
Rätt till åtkomst, behandlingsbegränsning och radering
Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, begränsa behandlingen av dina uppgifter, eller få dem raderade, kan du kontakta oss. Om du vill ha dem raderade och särskilt eventuella uppgifter, som vi behöver behandla för att kunna förse dig med produkter/tjänster, kommer du inte längre att kunna använda tjänsten. Om tillämpligt, kommer vi att förklara under vilka omständigheter vi inte kan radera dina uppgifter, så som utövande eller försvar av en rättslig fordran  och situation i vilka du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter.  Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar från att vi fått den. 
Rätt att opponera
Du kan redigera eller ta bort din information från vår marknadsföringsdatabas genom att mejla, skicka brev eller ringa till oss på ovanstående kontaktuppgifter och specificera ditt namn, e-post- eller annan address/telefonnummer, som du använt för att registrera dig hos oss och, om det handlar om en webbregistrering, ditt användarnamn i e-posten. Dessutom, om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att erhålla marknadsföringskommunikationer via e-post, kommer du normalt att hitta en uppsägningslänk längst ner på de marknadsföringsmejl som du får. Denna kan du använda för att tala om för oss att du inte längre vill motta marknadsföringskommunikationer från denna källa. 


LAGRING
Pastificio Rana S.p.A.  lagrar dina uppgifter så länge som du vill fortsätta att använda tjänsten i de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandades. När du avslutar ditt medlemskap i denna tjänst, kommer vi att lagra dina uppgifter så länge, som det krävs för att efterfölja våra rättsliga skyldigheter, för att lösa tvister och försvara fordringar, samt i eventuella andra syften, som baserar sig på de val du gjort, så som erhållande av marknadsföringskommunikationer, som du gett ditt samtycke till. 

 

ÄNDRINGAR PÅ DE NÄRVARANDE PRIVACYPOLICYERNA

Pastificio Rana S.p.A kontrollerar regelbundet sin integritets- och säkerhetspolicy och om nödvändigt reviderar den i samband med reglerande, organisatoriska eller tekniska förändringar. Vid policyändringar kommer den nya versionen att publiceras på denna sida i webbplatsen.

FRÅGOR, KLAGOMÅL, FÖRSLAG OCH UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Den som är intresserad av ytterligare information, att bidra med egna förslag eller att lämna klagomål eller framhäva synpunkter angående integritetspolicyn, om hur vårt företag behandlar personuppgifter och att hävda sina rättigheter enligt lagstiftningen om skydd av personuppgifter, kan kontakta Datakontrollanten genom att skriva till Pastificio Rana SpA med huvudkontor i Via Antonio Pacinotti, 25 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) eller genom att skicka ett mail till privacy@rana.it eller skriva ett e-postmeddelande till privacy@rana.it.