KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret så kommer vi tillbaka till dig så snart som möjligt. Om du skriver angående en viss produkt, var god och meddela det i anmälan av våra produkter i meddelandefältet

MEDDELANDE
PERSONUPPGIFTER
ADRESS
Required
PRODUKT
Produktens fullständiga kodnummer

Ange produktens fullständiga kodnummer, nedan. Du hittar numret i fältet nedanför bäst-före-datumet på produktens baksida. Vänligen fyll i information i de gula markeringarna helt enligt exemplet nedan med samtliga siffor.

alt image
l
contact-us.input_code.error.label
contact-us.product_code.error

Bilagor (max 5 filer)

Maximum 5 files.
5 MB limit.
Allowed types: jpg, png, pdf, jpeg.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Obligatoriskt fält

De markerade fälten är obligatoriska

RÄTTSREGLER

I överensstämmelse med artikel 13 I EU-förordningen 2016/679, informer vi dig om att dina personuppgifter, som du försett vårt företag med, kommer att behandlas av Pastificio Rana S.p.A. som datakontrollör, för att svara på dina förfrågningar om information, och de kommer att lagras under en period, som inte överskrider de syften, för vilka uppgifterna samlats in och senare behandlats (såvida inte annat krävs enligt lag). Tillhandahållande av dina personuppgifter är inte obligatoriskt, dock, om du inte tillhandahåller de uppgifter, som är markerade med *, kommer vi inte att kunna svara på din förfrågan. Om du tilhandahåller dina personuppgifter, informerar vi dig att att dessa uppgifter endast kommer att behandlas av auktoriserad personal, i överensstämmelse med artikel 29 i GDPR och de kommer endast att lagras i de syften, som anges ovan (såvida inte annat krävs enligt lag). Dina uppgifter kommer inte att spridas, men kan kommuniceras till tredje part, som auktoriserats att behandla denna typ av uppgifter, och som ansvarar för att utföra eller leverera specifika tjänster, som är strikt funktionella för utförandet av din begäran. Vad beträffar behnadling av ovan nämnda uppgifter, enligt artikel 15 et seq. i EU-förordningen 2016/679, påminner vi dig om din rätt att få åtkomst till de personuppgifter, som rör dig; rätt till korrigering (rättelse av oriktiga data eller integrering av desamma), rätt till radering av personuppgifter som behandlats på olagligt sätt, eller om något av de skäl, som specificerats i artikel 17 I EU-förordningen, existerar. Du har dessutom rätt att framställa ett klagomål till en tillsynsmyndighet, om du skull anse att ovanstående rättigher inte har erkänts. För att utöva denna rättighet, ber vi dig kontakta Datakontrollören hos Pastificio Rana S.p.A., Via Antonio Pacinotti, 25 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona).