KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret så kommer vi tillbaka till dig så snart som möjligt. Om du skriver angående en viss produkt, var god och meddela det i anmälan av våra produkter i meddelandefältet

PERSONUPPGIFTER
ADRESS
Required
MEDDELANDE
Maximum 5 files.
5 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Obligatoriskt fält

De markerade fälten är obligatoriska

RÄTTSREGLER

I enlighet med artikel 13 i Lagdekret nr 196/2003 (Italienska Integritetspolicyen) och artikel 13 i EU-förordningen 2016/679 informerar vi dig om att dina personuppgifter, som fritt getts av dig, kommer att behandlas av Pastificio Rana S.p.A., huvudsakligen av datamedier och med enda syfte att ge dig "information och allmänna önskemål" eller svara på dina "synpunkter om våra produkter" och kommer att bevaras endast under den tid som krävs för att säkerställa ett korrekt och fullständigt svar. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, men ett icke-beviljande att tillhandahålla data märkta med * hindrar oss från att svara på din förfrågan. Om du bestämmer dig för att ge oss dina uppgifter, informerar vi dig om att dessa kommer att behandlas enbart av personal som är godkänd av Pastificio Rana S.p.A. i sin egenskap av datakontrollant Under inga omständigheter kommer dina data att spridas men de kan meddelas till tredje part till vilka Pastificio Rana S.p.A. vänder sig enbart och uteslutande för att garantera ett korrekt eftersträvande av ovannämnda ändamål. Vi påminner dig slutligen om att, i enlighet med artikel 7 i Lagdekret nr 196/2003, liksom artiklarna 15 till 21 i EU-förordningen 679/2016 har du rätt att få bekräftelse på förekomsten eller ej av uppgifter om dig, att få uppgifter om ursprunget, syftet med och metoderna för behandling, uppdatering, korrigering, dataintegration och radering av dessa om de behandlas i strid med lagen ellerom någon av anledningarna i artikel 17 i EU-förordningen2016/679 existerar. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta datakontrollanten genom att skriva till Pastificio Rana S.p.A. med huvudkontor i Via Antonio Pacinotti, 25 San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) eller genom att skicka ett mail till privacy@rana.it.